Elaborat zaščite pred hrupom / elaborat zvočne zaščite je obvezna sestavina projekta PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) od 1.1.2013 dalje. Uvaja ga Pravilnik o zašciti pred hrupom v stavbah Ur.l. RS, št. 10/2012. K elaboratu sodi tudi izkaz zaščite pred hrupom.

Izdelujemo tudi druge elaborate za PGD in pripadajoče izkaze: elaborat gradbene fizike, zasnova požarne varnosti, načrt gospodarjenja / ravnanja z gradbeni odpadki, itd.

Izdelamo jih hitro in ugodno. Za ponudbo povprašajte na info@ilumium.com

 

ilumium inženiring, načrtovanje in svetovanje d.o.o., februar 2013, vse pravice pridržane